Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS)

H εκπαίδευση στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (BLS) και στον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED) είναι το πρώτο επίπεδο φροντίδας για ένα άτομο που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή.

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση μετά το πέρας της εκπαίδευσης να βελτιώσουν την γνώση και την αυτοπεποίθηση τους ώστε να αναγνωρίζουν τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υποστήριξης της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενός θύματος καρδιακής ανακοπής με απλά μέσα μέχρι να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, ο συμμετέχων θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Εξηγήσει τις γενικές έννοιες της Βασικής Υποστήριξης Ζωής για παιδιά και ενήλικες
 • Εξηγήσει την γνώση των αρχών της ΚΑΡΠΑ με 1 και 2 διασώστες
 • Παρουσιάσει πώς γίνεται σωστή εφαρμογή ΚΑΡΠΑ για ενήλικες, παιδιά και βρέφη
 • Εξηγήσει τη βασική λειτουργία των αυτοματοποιημένων εξωτερικών απινιδωτών (AEDs)
 • Εξηγήσει τους αλγόριθμους για συγκεκριμένες περιπτώσεις BLS
 • Παρουσιάσει την βασική διαχείριση των αεραγωγού
 • Παρουσιάσει πώς να ενεργήσετε για να αντιμετωπίσετε την πνιγμονή

Πιστοποίηση:

 • AMA Category 1 Credits™ διαθέσιμα
 • Διεθνώς αποδεκτό – ποσοστό αποδοχής 98%.
 • Συμμορφώνεται με τα πιο πρόσφατα Πρότυπα και Οδηγίες της ILCOR
 • Συμμορφώνεται με τη Μικτή Επιτροπή (JCAHO).
 • Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή τον υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνό σας (Αγγλικά)
 • Αποκλειστικό υλικό μελέτης, συμπεριλαμβανομένων βίντεο και ηλεκτρονικών βιβλίων (Αγγλικά)
 • Διαθέσιμα διαδικτυακά σεμινάρια και λίστες ελέγχου δεξιοτήτων (Αγγλικά)

Events

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *