Μαχάων

Σκοπός

Η συμμετοχή στην αντιμετώπιση κρίσεων, από φυσικές ή ανθρωπογενές καταστροφές
Η εκπαίδευση για την παροχή πρώτων βοηθειών και διάσωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Η ενημέρωση των ανθρώπων για την ανάλυση και διαχείριση Ανθρωπογενών (ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμοι) και Φυσικών Καταστροφών(σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες)
Η ενημέρωση και εκπαίδευση των ανθρώπων για την βελτίωση και προστασία της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

Οι ιατροί των Ομηρικών ηρώων, αλλά και αυτοί τούτοι οι ήρωες, είχαν σημαντικές γνώσεις παυσίπονων, απολυμαντικών και αντισηπτικών μέσων.

Γνώριζαν μέσα και τρόπους επίσχεσης των αιμορραγιών, την επιτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων, την εξαγωγή ξένων σωμάτων (π.χ. αιχμών βελών κ.λπ.), την επίθεση παυσίπονων επιθεμάτων και πλήθος επιδέσμων, τους οποίους χρησιμοποιούσαν «επισταμένως» κατά τον Όμηρο, καθώς επίσης και την χρήση φορείων.

Μαχάων

Ο Μαχάων ήταν μυθικός ιατρός (δευτερεύων θεός – ημίθεος), γιος του Ασκληπιού και της Ηπιόνης.

Ο αρχαίος Έλληνας επικός ποιητής Αρκτίνος αναφέρει ότι ο Μαχάων ήταν προστάτης της Στρατιωτικης Χειρουργικής.

Ο Μαχάων διακρίθηκε στην Τροία για την πολεμική του αρετή και την ιατρική του δεινότητα, ενώ, όπως σημειώνουν οι αρχαίοι σχολιαστές του Οµήρου, οι συµπολεµιστές του τον αγαπούσαν πολύ, καθόσον ο Μαχάων τους βοηθούσε στην µάχη, τόσο πολεµώντας τους εχθρούς όσο και περιθάλποντας τους τραυµατίες.

Επώνυμοι τραυματίες των Ομηρικών Επών τους οποίους εθεράπευσε ο Μαχάων ήσαν ο Μενέλαος και ο Φιλοκτήτης. 

“Ταλθύβι᾽ ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον
φῶτ᾽ Ἀσκληπιοῦ υἱὸν ἀμύμονος ἰητῆρος,
ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν,      
ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.”
Ομηρου Ιλιάδα – Ραψωδια Δ’ – Στιχος 195

Ταλθύβιε, τον Μαχάονα κάλεσε ευθύς, τον γόνον
του Ασκληπιού, που ασύγκριτος ιατρός στον
κόσμον ήταν,να’λθει να ιδή τον ψυχερόν Μενέλαον
Ατρείδην,οπού τον κτύπησ’ άξιος τοξότης ή των Τρώων ή των Λυκίων, δόξα του και σ’ εμάς όλους λύπη.”
Μεταφραση: Ιάκωβος Πολυλάς