Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS) & Πρώτες Βοήθειες

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής (Basic Life Support) και Πρώτων Βοηθειών (First Aid) περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα,με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους.

Περιλάμβανει τα εξής :

  1. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)
  2. Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή
  3. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση παιδιού και βρέφους.
  4. Απειλητικών και Μη- για τη ζωή τραυματισμών/περιστατικών.

Σε συνεργασία με το Disque Foundation και το Save a Life by NHCPS προσφέρουμε την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε ΚΑΡΠΑ & Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και Πρώτων Βοήθειών βασίκου επίπεδου για κάθε ένδιαφερομενο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *