Επείγουσα Τακτική Φροντίδα Τραυματία (TECC)

Το Σωματείο ΜΑΧΑΩΝ είναι ένας αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός οργανισμός του Co-TECC.

Το Co-TECC θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή προ-νοσοκομειακής περίθαλψης σε τραυματίες κατά τη διάρκεια ενός τακτικού επείγοντος περιστατικού.

Η εκπαίδευση παρουσιάζει τις τρεις φάσεις τακτικής φροντίδας και την άμεση εφαρμογή τους στο ιδιαίτερο μορφολογικά και απαιτητικό αστικό περιβάλλον. 

Καυτή Ζώνη / Φροντίδα κάτω από Άμεση Απειλή (Hot Zone / Direct Threat Care (DTC) που παρέχεται κατά την επίθεση ή σε αντίξοες συνθήκες.
Θερμή Ζώνη / Φροντίδα κάτω από Έμμεση Απειλή (Hot Zone / Indirect Threat Care (ITC) που παρέχεται ενώ η απειλή έχει κατασταλεί, αλλά μπορεί να επανεμφανιστεί ανά πάσα στιγμή.
Ψυχρή Ζώνη / Φροντίδα κατά την Διακομιδή (Cold Zone / Evacuation Care (EVAC) που παρέχεται κατά την εκκένωση του τραυματία από τον τόπο του συμβάντος μέχρι το επόμενο επίπεδο φροντίδας.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις νέες ανανεωμένες οδηγίες και με ρεαλιστικές προσομοιώσεις τραυματιών δημιουργεί αληθοφανή σενάρια με σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

Έλεγχος αιμορραγίας συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων άμεσης δράσης για εφαρμογή τουρνικέ 
Πλήρης κάλυψη της αξιολόγησης MARCH-Ε
Αντιμετώπιση και χειρισμοί αεραγωγού, χρήση ρινοφαρυγγικού αεραγωγού και αντιμετώπιση τραυματισμών κορμού.
Στρατηγικές για τη αντιμετώπιση τραυματισμένων ατόμων που είναι εκτεθειμένα σε απειλές.
Φροντίδα παιδιατρικών ασθενών.
Τεχνικές για την μεταφορά των θυμάτων σε κάλυψη ή ασφαλή περιοχή.
Προσομοιώσεις περιστατικών μαζικών απωλειών/ενεργού σκοπευτή.